Want goede afspraken maken goede vrienden…

 • De geldigheidsduur van een offerte is 1 maand.
 • Niet alle opdrachten laten zich in hokjes plaatsten, dus prijzen kunnen in de praktijk heel variërend zijn. Dit uiteraard in onderling overleg en met wederzijdse toestemming.
 • Geleverde diensten mogen enkel gebruikt worden na het voldoen van de factuur.
 • Indien u niet tevreden bent over de geleverde diensten kunt u dit middels mail bekend maken, dan wordt de geleverde dienst overnieuw gedaan en/of gewijzigd. U heeft enkel recht op het gebruik van de dienst waarmee u akkoord bent gegaan middels het voldoen van de factuur.
 • Na het leveren van diensten dient de factuur binnen de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen te worden voldaan.
 • Door het leveren van diensten door Thomas Diederen bent u een betalingsverplichting aangegaan.
 • Het herzien (en dus opnieuw inlezen) van (delen) van een tekst kan mogelijk gefactureerd worden. Dit is afhankelijk van de aard van de herziening.
 • Alle bedragen zoals getoond op de website (www.thomasdiederen.nl) zijn exclusief 21% BTW.
 • Geleverde bestanden worden minimaal 1 maand opgeslagen. Na een maand kan niet worden gegarandeerd dat u aanspraak kunt maken op bestanden die u zelf eventueel bent verloren.
 • Deze eenmanszaak is op geen enkele manier verbonden met de tekstinhoud van ingesproken geleverde diensten.
 • Met ‘lokaal’ wordt een bereik van een handjevol gemeenten bedoeld.
 • Met ‘regionaal’ wordt een bereik van (een groot deel van) een provincie bedoeld. Een campagne uitgezonden door verschillende lokale omroepen in één provincie wordt aangemerkt als regionaal.
 • Met ‘landelijk’ wordt een bereik van meerdere provincies bedoeld. Een campagne uitgezonden door lokale omroepen in het hele land wordt aangemerkt als landelijk. Dit geldt ook voor een campagne op meerdere regionale zenders.
 • Personalia worden uitsluitend gebruikt voor facturen en bijbehorende administratie.