Voor de puntjes op de ‘i’…

 • ‘Thomas Diederen’ is een eenmanszaak, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 71574859. Alle vastgelegde gegevens hieromtrent zijn op de site van de KvK te vinden.
 • Bij het opstellen van een offerte en/of een factuur wordt er naar uw gegevens gevraagd ((Bedrijfs)naam, adres, e-mail).
 • Deze gegevens worden enkel gebruikt voor voor het verstrekken van een offerte en/of factuur, en worden gebruikt en bewaard in de administratie.
 • De bewaarde gegevens worden 7 jaar na verstrekking van de factuur bewaard, conform de fiscale bewaarplicht.
 • Indien u een bericht stuurt via de contactpagina¬†zijn enkel de door u ingevoerde gegevens kenbaar. Deze gegevens worden enkel gebruikt indien ze noodzakelijk zijn voor verder contact (naam en email adres).
 • www.thomasdiederen.nl maakt gebruik van cookies die voortkomen uit onderdelen op de site die van derden afkomstig zijn (denk aan een geluidsbestand via Soundcloud). Bij het bezoeken van thomasdiederen.nl wordt nadrukkelijk gevraagd of u hiermee akkoord gaat. Zoals ook vermeld op de site gaat u ook akkoord met deze cookies indien u verder surft op de site zonder uitdrukkelijk op ‘accepteren’ te hebben geklikt.
 • Tevens wordt er vanuit de hosting van de website informatie verzameld over het gebruik van de website. Hierbij is het surfgedrag op thomasdiederen.nl per IP-adres zichtbaar. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het meten van de populariteit van bepaalde onderdelen op de site.
 • De administratie en verstrekte offertes en facturen worden op een externe harde schijf bewaard die enkel beschikbaar is voor de verantwoordelijke van deze eenmanszaak.
 • U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit). De eenmanszaak ‘Thomas Diederen’ heeft -naast het door de hosting verzamelde gegevens over uw surfgedrag binnen de site- geen intentie om andere gegevens te verzamelen buiten de gegevens die noodzakelijk zijn voor een offerte en/of een factuur. De fiscale bewaarplicht zal in de meeste gevallen zwaar doorwegen in het verzoek om verwijdering van gegevens.
 • U heeft het recht om toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Echter worden uw gegevens na levering enkel gebruikt en bewaard in het kader van de fiscale bewaarplicht.
 • Op gronde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht op intrekking van verleende toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens.
 • Indien u het niet eens bent met de manier waarop door deze eenmanszaak wordt omgegaan uw persoonsgegevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.